รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 เกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์
สถานที่เรียน : -
- 25 30
2 ชุมนุม Health me
สถานที่เรียน : อาคารพิบูลพัฒนา บริเวณหน้าห้องพักครู PP 106
- - - - 30 27
3 ชุมนุม Movies Club
สถานที่เรียน : ห้องเรียนชั้น ม.1/5 อาคารพิบูลรำลึก
- - - - 25 32
4 ชุมนุม เกร็ดความรู้โลกปัจจุบัน
สถานที่เรียน : หน้าอาคารพิบูลพัฒนา
- 25 29
5 ชุมนุม สนุกกับ Google Application
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 4
- - 10 14
6 ชุมนุม ไอโรบอท (i robot)
สถานที่เรียน : ชั้น 5 อาคารฉลองราชย์
- 30 37
7 ชุมนุม​วอลเลย์บอล​
สถานที่เรียน : สนาม​วอลเลย์บอล​
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักกีฬา
- 35 36
8 ชุมนุมกรีฑา
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
- 60 69
9 ชุมนุมการ์ตูนสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : อาคารศิลปะ
- 50 76
10 ชุมนุมเกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : ห้องเรียน ม. 2/5
- 30 40
11 ชุมนุมเกมต่อเลขคำนวณทางคณิตศาสตร์ (A-math)
สถานที่เรียน : ชั้น 3 อาคารพิบูลพัฒนา 2
- 30 31
12 ชุมนุมคนรัก Cactus
สถานที่เรียน : หลังอาคารศิลปะ
- 40 73
13 ชุมนุมเคมีรันนิ่ง Ep5
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการเคมี 2
- - - - 25 21
14 ชุมนุมแคมป์ปิ้ง
สถานที่เรียน : ห้องเรียน ม.6/2
- - - - - - 30 36
15 ชุมนุมโครงงานคณิตคิดสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องกิจกรรมคณิตศาสตร์
- - - - 30 12
16 ชุมนุมโครงงานเคมี
สถานที่เรียน : ห้อง​labชั้น5
- - - - - - 15 12
17 ชุมนุมชีววิทยา
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการชีววิทยา2
- - - - - - 20 23
18 ชุมนุมชีววิทยากับชีวิต
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการชีววิทยา1
- - - - 25 29
19 ชุมนุมเซปักตะกร้อ
สถานที่เรียน : ลานรมณีย์
- 20 38
20 ชุมนุมดนตรีไทย
สถานที่เรียน : เรือนรักษ์ศิลป์
- 30 29
21 ชุมนุมดนตรีสากล
สถานที่เรียน : อาคารสติล คุณปลื้ม ชั้น 3 ห้องวงโยธวาทิต
- 50 58
22 ชุมนุมดาราศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง CH 508 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
- - 40 41
23 ชุมนุมเด็กเล่นล้อ
สถานที่เรียน : สนามเทนนิสและหลังโรงยิม
หมายเหตุ : ชุมนุมไม่มีอุปกรณ์การเล่นและอุปกรณ์ป้องกันให้ ,นักเรียนหรือนักเรียนที่จับกลุ่มเล่นด้วยกันต้องมีอุปกรณ์ เช่น สเก็ตบอร์ด, สกู๊ตเตอร์, อินไลน์สเก็ต และอุปกรณ์ป้องกันเป็นของตนเอง
- 20 40
24 ชุมนุมทักษะการจัดการอารมณ์และความเครียด
สถานที่เรียน : ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
- - - - 25 44
25 ชุมนุมนาฏศิลป์ไทย
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์ไทยอาคารบูรณาการชั้น3
- 40 39
26 ชุมนุมปิงปอง
สถานที่เรียน : โรงพลศึกษา อาคารสติล คุณปลื้ม
- 20 31
27 ชุมนุมผู้นำเชียร์และคทากรโรงเรียน
สถานที่เรียน : ลานรมณีย์
- - - - 30 29
28 ชุมนุมผู้นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สถานที่เรียน : โถงอาคารฉลองราชย์ 50 ปี
หมายเหตุ : กนร ม.5
- - - - - - 60 43
29 ชุมนุมผู้นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สถานที่เรียน : โถงอาคารฉลองราชย์ 50 ปี
หมายเหตุ : กนร ม.6
- - - - - - 60 14
30 ชุมนุมฝึกภาษากับ NETFLIX
สถานที่เรียน : ห้องเรียนม.4/7
- 30 47
31 ชุมนุมพฤกษศาสตร์​ใน​โรงเรียน​
สถานที่เรียน : ห้องทดลองฟิสิกส์​ชั้น​5
- - - - 25 21
32 ชุมนุมภาษาจีน
สถานที่เรียน : ห้องเรียนภาษาจีน ชั้น 2 พิบูลรำลึก
- 25 24
33 ชุมนุมภาษาไทยในโลกออนไลน์
สถานที่เรียน : ห้องเรียน ม.6/6
- - - - - - 25 20
34 ชุมนุมภาษาฝรั่งเศส
สถานที่เรียน : PR209
- 30 1
35 ชุมนุมภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
สถานที่เรียน : ห้องในอาคารฉลองราชย์(ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้เรียน)
- - - - 25 25
36 ชุมนุมมหัศจรรย์โมเลกุล
สถานที่เรียน : ห้อง ม.4/10 (ชั้น 2 อาคารพิบูลพัฒนา) และห้องปฏิบัติการ science1 (ชั้น 1 อาคารพิบูลพัฒนา)
- - - - 15 17
37 ชุมนุมรักษาดินแดน
สถานที่เรียน : ลานรมณีย์
- - - - 400 250
38 ชุมนุมวาบความเขียน
สถานที่เรียน : ห้อง ม.1/2
- 25 21
39 ชุมนุมสต๊าดดี้ฮอล์ล
สถานที่เรียน : ม.6/1
- - - - - - 20 16
40 ชุมนุมสร้างสรรค์สื่อสู่การเรียนรู้ภาษาไทย
สถานที่เรียน : ห้องเรียน
- - - - - 25 31
41 ชุมนุมสื่อสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องเรียน ม.6/5
- - - - - - 25 26
42 ชุมนุมหมากล้อม
สถานที่เรียน : ห้องคณิตศาสตร์
- 30 35
43 ชุมนุมห้องสมุด
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นายธีรศักดิ์ โชตะนา
- - - 20 5
44 ชุมนุมอิคิวกับความสุข
สถานที่เรียน : ห้องPP2203 ชั้น 2 อาคารพิบูลพัฒนา 2
หมายเหตุ : ม.1=10 คน ม.4=10 คน
- - - - - 20 27
45 ชุมนุมฮอกกี้
สถานที่เรียน : อาคารสติล คุณปลื้ม
- 15 14
46 ชุมนุมแฮนด์บอล
สถานที่เรียน : สนามแฮนด์บอลฝั่งประถม
- 20 19